This eshop uses cookies to provide services, customize your ads, and analyze your traffic.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Hot Deals

Search in FAQ

Hodnocení obchodu


[9. 7. 2024] Anonymní recenze
Vše OK
[26. 6. 2024] Anonymní recenze
objednávka proběhla v pořádku a rychle
[19. 6. 2024] Anonymní recenze
addOpravdu bleskové odeslání...
[17. 6. 2024] Anonymní recenze
Rychlost, ochota, rozhodně ještě nakoupím

Všechny recenze zákazníků najdete na stránce našeho obchodu na serveru Heureka.cz.


Možnosti dopravy Možnosti dopravy - Ceník

Platební podmínky Možnosti platby

 

Obchodní podmínky – Pravidla obchodu

 

- Reklamační řád

- Ochrana osobních údajů

 

Obchodní podmínky společnosti J+J Style s.r.o., se sídlem V Průčelí 1650/12, 14900 Praha 4, IČ: 26928400, DIČ: CZ26928400, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170961.

 

Obchodní podmínky

 

 

I.

Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost J+J Style s.r.o., IČ: 26928400, DIČ: CZ26928400, se sídlem: V Průčelí 1650/12, 14900 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem, oddíl C, vložka170961 (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“);

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi obchodními podmínkami, včetně podmínek dopravy, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky;

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb);

Veškeré objednávky jsou pro obě strany považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů v souladu s ustanovením GDPR.

 

 

II.
Uzavření smlouvy

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijaté objednávky;

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky – košíku kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku";

 

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 

1. Prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;

2. Zasláním e-mailu na info@chirurgickáocel.com / objednávka musí obsahovat jméno a příjmení, adresu pro zaslání zboží, e-mail a telefon pro bezproblémové dodání zboží, a dále musí obsahovat číslo modelu a počet kusů, popřípadě variantu produktu;

3. Telefonicky na číslech +420 608 908 104 / +420 777 009 016;

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí;

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem.

 

 

III.
Práva a povinnosti

 

V případě odmítnutí objednávky, je prodávající povinen informovat kupujícího emailem nebo telefonicky o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy;

Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu zaslat zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu;

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny;

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání fotografií, firemních názvů a log;

Na veškeré fotografie uveřejněné na e-shopu máme souhlas k užívání, zakoupeny licence, nebo jsou vlastnictví společnosti J+J Style s.r.o. a podléhají autorskému právu. Používání fotografií bez našeho souhlasu je protiprávní a trestné. V případě zájmu o použití našich fotografií nás kontaktujte.

 

 

IV.
Informace o zboží a cenách

 

Informace o zboží, včetně uvedení cen a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webových stránkách internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek;

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Zboží ve slevě platí do vyprodání zásob;

DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat a informovat ho při jakékoliv změně. Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet ceny v českých korunách aktuálním kurzem prodávajícího v den přijetí objednávky.

V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží. Přehled o výši dopravy se nachází na webových stránkách prodávajícího;

 

 

V.
Dodací podmínky

 

Veškeré zboží, které lze v našem e-shopu zakoupit máme skladem a je expedováno nejpozději do 48 hodin od přijetí/uhrazení objednávky.

V případě zakázkové výroby a objednání zboží na výrobu, se standardní doba výroby a dodání pohybuje kolem 4-6 týdnů od přijetí platby.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému neneseme zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na stránce dopravy ZDE.

  

 

VI.
  Platební podmínky

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího;

Není-li s kupujícím sjednáno jinak, prodávající nepožaduje uhrazení zálohy na kupní cenu zboží, vyjma zakázkové výroby, nebo případné opravy a úpravy zboží dle přání kupujícího;

Daňový doklad obdrží kupující v případě dobírky při dodání zboží, popřípadě po uhrazení objednávky. Ve svém zákaznickém účtu má kupující po uhrazení objednávky fakturu ihned k dispozici, s možností jejího stažení v PDF souboru;

Jednotlivé způsoby platby jsou k dispozici na stránce platby ZDE.

VII.
Práva z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy si kupující věc objednal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a odpovídají vlastnostem jež jsou uvedeny v popisu u každého zboží;

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci

2. Na odstranění vady opravou věci 3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

 

Postup při uplatňování nároků plynoucí z vadného plnění, se dále řídí reklamačním řádem;

 

 

VIII.
Reklamační řád

 

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu;

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 

Zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce);

Zboží bylo používáno nevhodným způsobem, v nevhodných podmínkách, nebo k jinému účelu, než bylo určeno;

 

Postup při reklamaci:

 

Zboží odešlete společně s kopií faktury nebo číslem objednávky a důvodem reklamace:

  

1. Na adresu sídla společnosti:

J+J Style s.r.o.

Jaroslava Makalová

V Průčelí 1650/12

14900 - Praha 4

  

2. Na depo přes pobočku zásilkovny:

K Hrušovu 292, 102 00 Praha-Štěrboholy

 

Reklamace se nevztahuje na zboží s již předem uvedenou závadou;

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost J+J Style s.r.o. V případě neoprávněné reklamace, hradí tyto náklady zákazník.

Výměna zboží: V případě potřeby (např. nevhodná velikost atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží;

 

Postup:

 

Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno, číslo faktury a informace o výměně zboží. Příklad: model: 2048, vel. 8, za 2048 vel. 7 apod. Na tomto základě vám zašleme email, s návrhem o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení. V případě, že objednávka dosahovala částky vyšší než 699Kč, poštovné za první výměnu neúčtujeme. Při opakované výměně stejné objednávky, jsou poplatky spojené s dopravou účtovány.

 

 

IX.
Odstoupení od smlouvy

 

Kupující (nepodnikatel) má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, dodržujte níže uvedený postup. Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno a číslo faktury, společně s číslem bankovního účtu, na které vám po převzetí zboží bude částka vrácena. Na tomto základě vám zašleme informace, o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

Náklady na dopravu na vrácení zboží bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě nese kupující. Pokud však kupující hradil dopravné při objednávce, budou mu náklady za toto dopravné vráceny zpět společně s cenou za zboží.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu a zasláno zpět v uvedené 14denní lhůtě. Zásilky poslané dobírkou nebudou prodejcem převzaty. Zboží musí být v bezvadném stavu, schopné dalšího prodeje;

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Zejména se jedná o náklady spojené s vrácením zboží vyplývající z nákladů požadovaných třetími osobami (tzn. odborné posouzení stavu zboží, nové zabalení zboží, přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu apod., ve výši od 100Kč do 1.000Kč);

Storno objednávky: Objednávku lze stornovat nejlépe telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijat, ale zboží ještě nebylo expedováno;

Nevyzvednuté objednávky: Nevyzvednutím objednávky kupující porušuje kupní smlouvu uzavřenou mezi prodejcem a kupujícím, kupní smlouva vzniká dokončeným nákupem na e-shopu;

Prodejce má ze zákona právo na náhradu škody, která mu nevyzvednutím zásilky vznikla, jedná se o manipulační poplatek v související s přípravou zboží k expedici, balného a náhradu poštovného dle platného ceníku e-shopu „informace o dopravě“;

V případě přetrvávajícího zájmu o nevyzvednutou objednávku, Vám bude po úhradě částky za objednané zboží předem na náš bankovní účet opětovně odeslána.

 

 

X.
Ochrana osobních údajů

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s nařízením GDPR je zpracování vašich osobních údajů nevyhnutelné pro plnění smlouvy. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů;

Plné znění podmínek ochrany osobních údajů je k dispozici zde: GDPR Pro poskytnutí služeb a uzavření kupní smlouvy potřebujeme znát některá Vaše osobní data;

Osobní údaje: Od Vás jako od zákazníka – fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme název firmy, adresu sídla firmy, IČ a DIČ;

Údaje o Vaší činnosti: Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji;

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat;

Shrnutí: Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. V případě, že nám nezbytně nutné údaje nebudou Vámi poskytnuty, nebude možné kupní smlouvu uzavřít.;

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly;

Váš souhlas se zasíláním newsletteru: Veškeré zasílání newsletterů bylo k 25.5.2018 pro již registrované zákazníky zrušeno a následně jim bylo umožněno se k jejich odběru opětovně přihlásit. V případě zájmu o znovu zasílání newsletterů si musí každý zákazník ve svém účtu tuto službu aktivovat sám a tím současně udělit souhlas k jejich zasílání v souladu s ustanovením GDPR;

Nově registrovaný zákazník má možnost při registraci dát souhlas s přijímáním newsletterů a tím poskytnout své osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

 

Platnost obchodních podmínek e-shopu nastává dnem 25.5.2018