Výrobce - Dovozce

Externí výrobci šperků

Vinuté perle Glass-Petra.P

Má práce je mým koníčkem;) Zabývám se výrobou skleněných vinutých perel. Při jejich...

Tepané šperky Caroline

Ahoj všem zákazníků i návštěvníkům tohoto užitečného blogu výroba šperků je...

Výroba šperků od Lenky

Ahoj, mé zaměření je především na strojové vyšívání, kterým dokážu vykouzlit různé...

Šperky PK_Handmade

Ahoj, výroba šperků je má vášeň ;) Ruční výrobou šperků se zabývám už od mala, proto...


Návody na výrobu šperků

Výběr vhodného spojovacího kroužku

Nejste si jisti, jaký spojovací kroužek použít k vybrané řetízkovině? Na základě...

Citrín Přívěsek

Výroba přívěsku z tohoto krásného minerálu není nijak složitá. K výrobě nám stačí...

Výroba koženého ocelového náramku

K výrobě tohoto krásného náramku si připravíme následující: Kůži nebo koženku...

Zakončení paměťového drátu

Zakončení paměťového drátu můžeme několika způsoby. Dnes si předvedeme dva...

Výroba náušnic puzetky

Náušnice puzety Na výrobu náušnic si připravíme: Ocelové komponenty pro náušnice-Tyčky...

Reklamační řád a výměna zboží

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy si kupující věc objednal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a odpovídají vlastnostem jež jsou uvedeny v popisu u každého zboží;

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci

2. Na odstranění vady opravou věci

3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

Postup při uplatňování nároků plynoucí z vadného plnění, se dále řídí reklamačním řádem;

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu;

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

Zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce);

Zboží bylo používáno nevhodným způsobem, v nevhodných podmínkách, nebo k jinému účelu, než bylo určeno;

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo na e-mail našeho e-shopu;

Zboží odešlete na adresu sídla společnosti:

J+J Style s.r.o.

Jaroslava Makalová

V Průčelí 1650/12

14900 - Praha 4

Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu;

Reklamace se nevztahuje na zboží s již předem uvedenou závadou;

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost J+J Style s.r.o.. V případě neoprávněné reklamace, hradí tyto náklady zákazník.

Výměna zboží:

V případě potřeby (např. nevhodná velikost atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme.  Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží;

Postup:

Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno, číslo faktury a informace o výměně zboží. Příklad: model: 2048, vel. 8, za 2048 vel. 7 apod. Na tomto základě vám zašleme email, s návrhem o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení. V případě, že objednávka dosahovala částky vyšší než 699Kč, poštovné za první výměnu neúčtujeme. Při opakované výměně stejné objednávky, jsou poplatky spojené s dopravou účtovány;

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující (nepodnikatel) má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez

udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodnete, dodržujte níže uvedený postup.

Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno a číslo faktury, společně s číslem bankovního účtu, na které vám po převzetí zboží bude částka vrácena. Na tomto základě vám zašleme informace, o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu a zasláno zpět v uvedené 14denní lhůtě. Zásilky poslané dobírkou nebudou prodejcem převzaty. Zboží musí být v bezvadném stavu, schopné dalšího prodeje;

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Zejména se jedná o náklady spojené s vrácením zboží vyplývající z nákladů požadovaných třetími osobami (tzn. odborné posouzení stavu zboží, nové zabalení zboží, přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu apod., ve výši od 100Kč do 1.000Kč);

Storno objednávky: 

Objednávku lze stornovat nejlépe telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijat, ale zboží ještě nebylo expedováno;

Nevyzvednuté objednávky:

Nevyzvednutím objednávky kupující porušuje kupní smlouvu uzavřenou mezi prodejcem a kupujícím, kupní smlouva vzniká dokončeným nákupem na e-shopu;

Prodejce má ze zákona právo na náhradu škody, která mu nevyzvednutím zásilky vznikla, jedná se o manipulační poplatek v související s přípravou zboží k expedici, balného a náhradu poštovného dle platného ceníku e-shopu „informace o dopravě“;

V případě přetrvávajícího zájmu o nevyzvednutou objednávku, Vám bude po úhradě částky za objednané zboží předem na náš bankovní účet opětovně odeslána;

 

Kompletní znění obchodních podmínek e-shopu naleznete zde: "Obchodních podmínky"

 

 

Novinky
Pokud jste registrovaný zákazník, Přihlašte - 0dhlašte se ZDE

E-Mail: 
Jméno: